TEČAJ NGČ

Dopis GZS Novo mesto 

Pozdravljeni.

Ponovno vas obveščam, da bodo v nedeljo, 10.3.2019, ob 9.00 uri, v sejni sobi GRC Novo mesto, potekali zagovori vaših taktičnih nalog pri predavatelju Janezu Gorniku, ter da boste vsi ponovno pisali teoretični izpit iz predmeta požarna preventiva pri predavatelju Simonu Berkopcu.

Udeležba je OBVEZNA, saj boste seznanjeni tudi s podrobnostmi glede poteka zaključnih izpitov: 

TEORETIČNI ZAKLJUČNI IZPIT NGČ bo v soboto, 23.03.2019, ob 7.45 uri,  v gasilskem domu PGD Šmihel Novo mesto.

Komisija:Borut Arh, predsednik ocenjevalne komisije, Janez Gornik, član ocenjevalne komisije in Simon Berkopec, član ocenjevalne komisije.

 

PRAKTIČNI ZAKLJUČNI IZPIT NGČ bo v soboto, 6.4.2019, ob 7.30 uri, pred telovadnico ICZR Ig (dopis v priponki).

Komisija:predsedujoča komisija GZS, Janez Gornik-namestnik vodje tečaja, člani ocenjevalne komisije-inštruktorji: Simon Berkopec, Matej Gazvoda, Marko Muhič.

V priponki vam posredujem:

- dopis GZS glede določitve datuma, opremljenosti udeležencev in grobega poteka praktičnega dela zaključnega izpita; 

- navodila za potek teoretičnega dela zaključnega izpita;

- navodila za potek praktičnega dela zaključnega izpita ter

- ocenjevalni list za praktični del zaključnega izpita.

Prosim vas, da si vsa navodila temeljito preberete in jih dosledno upoštevate v delih, ki se tičejo vas - tečajnikov.

 Gasilski pozdrav
G
Z Novo mesto
Polona Strajnar,  GSM: 064 142 700