OBČNI ZBORI PO GASILSKIH DRUŠTVIH

 

 

 

      RAZPORED OBČNIH ZBOROV PGD V LETU 2019

Morebitne spremembe terminov in delegatov bodo objavljene na naši spletni strani: 
www.gasilskazveza-nm.si 

 

Z.š.

PGD

DAN

DATUM

URA

DELEGAT

1.        

BELA CERKEV

SOBOTA

12.1.

18.00

ANDREJ PATE

2.        

DOLŽ

SOBOTA

12.1.

18.00

BOJAN DEŽELAN

3.        

GRMOVLJE

SOBOTA

12.1.

18.00

FRANCI ANDERLIČ

4.        

ŽDINJA VAS

SOBOTA

12.1.

18.00

MARJAN JANKELJ

5.        

DOBRAVA

SOBOTA

19.1.

18.00

MELITA BLATNIK

6.        

HMELJČIČ

SOBOTA

19.1.

18.00

MARJAN ŠMALC 

7.        

KRIŽI

SOBOTA

19.1.

18.00

TOMAŽ OBŠTETAR

8.        

OREŠJE

SOBOTA

19.1.

18.00

MILAN PAJK

9.        

URŠNA SELA

SOBOTA

19.1.

19.00

JOŽE KAPŠ 

10.     

BRUSNICE

SOBOTA

19.1.

18.00

BOJAN DEŽELAN

11.     

KAMENCE

PETEK

25.1.

18.00

FRANC ANDERLIČ

12.     

JABLAN

SOBOTA

26.1.

18.00

MARTIN BLAŽIČ

13.     

MALI PODLJUBEN

SOBOTA

26.1.

18.00

PRIMOŽ ŽLAK

14.     

ŠMARJETA

SOBOTA

26.1.

18.00

BORIS SAJEVIC

15.     

ZAGRAD

SOBOTA

26.1.

19.00

MARJAN ŠMALC

16.     

DOBINDOL

SOBOTA

2.2.

18.00

JOŽE KAPŠ

17.     

POTOV VRH-SLATNIK

SOBOTA

2.2.

18.00

PRIMOŽ PAVČEK

18.     

STRANSKA VAS

SOBOTA

2.2.

18.00

MARJAN ŠMALC

19.     

ŠMIHEL/ŽBK

SOBOTA

2.2.

18.00

ANTON STRAJNAR

20.     

ŠKOCJAN

SOBOTA

2.2.

18.00

ANDREJ GRGOVIČ

21.     

VAVTA VAS

SOBOTA

9.2.

18.00

FIKRET FEJZIĆ

22.     

DOLENJSKE TOPLICE

SOBOTA

9.2.

18.00

MILAN PAJK

23.     

DVOR

SOBOTA

9.2.

18.00

FRANCI ANDERLIČ

24.     

OTOČEC

SOBOTA

9.2.

18.00

MARTIN BLAŽIČ

25.     

PODGRAD-MEHOVO

SOBOTA

9.2.

18.00

JANEZ GORNIK

26.     

TOMAŽJA VAS

SOBOTA

9.2.

18.00

MELITA BLATNIK

27.     

MIRNA PEČ

NEDELJA

10.2.

08.00

FIKRET FEJZIĆ

28.     

REBER

NEDELJA

10.2.

09.00

ANTON STRAJNAR

29.     

KRKA

PETEK

15.2.

18.00

ROBERT JANEŽIČ

30.     

AJDOVEC

SOBOTA

16.2.

18.00

TOMAŽ OBŠTETAR

31.     

BUČKA

SOBOTA

16.2.

19.00

MATJAŽ KAVŠEK

32.     

DOLENJA STRAŽA

SOBOTA

16.2.

18.00

ANDREJ PATE

33.     

LAKOVNICE

SOBOTA

16.2.

18.00

JURE NOVAK

34.     

PODTURN

SOBOTA

16.2.

18.00

KATJA PEČAK

35.     

RATEŽ

SOBOTA

16.2.

18.00

JANEZ GORNIK

36.     

ZBURE

SOBOTA

16.2.

18.00

FIKRET FEJZIĆ

37.     

DOLENJE DOLE

SOBOTA

23.2.

19.00

ROBERT JANEŽIČ

38.     

GABRJE

SOBOTA

23.2.

18.00

UROŠ RAJAR

39.     

SOTESKA

SOBOTA

23.2.

18.00

FRANCI ANDRELIČ

40.     

ŠMIHEL/NM

SOBOTA

23.2.

18.00

KATJA PEČAK

41.     

ŽUŽEMBERK

SOBOTA

23.2.

18.00

ANDREJ GRGOVIČ

42.     

NOVO MESTO

PETEK

1.3.

18.00

BORIS SAJEVIC

43.     

GLOBODOL

SOBOTA

2.3.

19.00

MARJAN ŠMALC

44.     

HINJE

SOBOTA

2.3

18.00

JURE NOVAK

45.     

PREČNA

SOBOTA

2.3.

18.00

BOJAN DEŽELAN

46.     

SMOLENJA VAS

SOBOTA

2.3.

18.00

PRIMOŽ PAVČEK

47.     

STOPIČE

SOBOTA

2.3.

18.00

SILVO VENE