Izobraževanja

hot_news.gif

 

 

             Sealed  Razpis izobraževanj za leto 2018 

 

       TeČaj za Višjega gasilca GZNM 2017
        
Razpis tečaja za gasilskega sodnika