Preventiva

 
firefighter.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativna ureditev PGD in GZ - predavanje 
Pravilna uporaba EU insSLO zastave ob gasilski slovesnosti 
Kako izvedeš parado za jubilej PGD  
Osnove gorenja in gašenja  
Kako ukrepamo ob požaru v naravi
Kako ukrepamo ob požaru na/v objektu 
Kako ukrepamo ob nesrečah z nevarno snovjo
Kako ukrepamo ob poplavah
Kako ukrepamo ob potresu
Kako zagotoviti pitno vodo
Uporaba radijskih postaj 
Navodilo ZARE za uporabo radijskih postaj
Navodilo za prvo pomoč 
Kviz znanja o prvi pomoči
Rešitve testa o prvi pomoči
Navodilo za ravnanje ob jedrski nesreči
Evakuacija iz stanovanj