Advertisement
Gasilski domovi v Občini Škocjan

PGD Bucka

PGD Dobrava

PGD Dole

PGD Grmovlje

PGD Skocjan

PGD Tomazja vas

PGD Zagrad

Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto