Advertisement
Domov arrow Zakonodaja
Zakonodaja na področju ZIR PDF Natisni E-pošta
at_work.gif

 

 

 

 

 

 

Obvestilo organizatorjem prireditev 2016

Kako pozdravljamo (po vrsti, kdaj, koga in kdaj)

Ocenjevalni pravilnik OGP Novo mesto  

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah 

Pravilnik o označevanju operativcev GZ Novo mesto

 Pravilna uporaba EU in SLO zastave ob slovesnostih 

Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 

Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Kodeks etike prostovoljnega gasilstva v republiki Sloveniji 

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 

Zakon o gasilstvu    (ZGas-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2005)

Zakon o varstvu pred požarom    (ZVPoz- UPB1 (Ur. l. RS, št. 3/2007)

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006)

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti CE 

Uredba o organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, OA   (Ur. l. RS, št.45/97)

Katalog pristojnosti občin v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pravilnik o osebni varovalni-zaščitni opremi operativnih gasilcev

Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih,opremi ter izkaznicah  (Uradni list RS, št. 95/2007 )

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju GZ Novo mesto

Pravilnik o organizaciji_poslovanja_GZ Novo mesto 

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov na GZ Novo mesto

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih na GZ Novo mesto 

Statut GZS, veljaven

Statut GZNM, sprejet 2012

 

 

 
Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto