Advertisement
Domov arrow Društva
Društva PDF Natisni E-pošta

 

 

Gasilska zveza Novo mesto združuje Prostovoljna gasilska društva iz Občinskih gasilskih poveljstev iz naslednjih občin:

 

Gasilska društva opravljajo javno gasilsko službo, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne gasilske službe določi pristojni organlokalne skupnosti. Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravljajo preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja lokalne skupnosti, za kateroje bila ustanovljena.

 

Zakonodajo na tem področju narekujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.list RS, št. 51/2006, 97/2010), Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 105/2006, ) ter občinski predpisi.


 

 
 
Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto