Advertisement
Domov arrow O nas arrow Komisije
Komisije PDF Natisni E-pošta
Pri Gasilski zvezi Novo mesto delujejo sledeče komisije: 
 • Komisija za mladino,
 • Komisija za članice,
 • Komisija za veterane,
 • Komisija za tekmovanje,
 • Komisija za praktično usposabljanje, 
 • Komisija za izobraževanje,
 • Komisija za informatiko,
 • Komisija za priznanja in odlikovanja GZNM.
 
 
 Komisija za mladino: (2013-2018)
  

 • Vene Silvo (OGP Škocjan), predsednik komisije
 • Avbar Jože ml. (OGP Mirna Peč)
 • Drenšek Aleš (OGP Žužemberk)
 • Fink Matjaž (OGP Dol. Toplice)
 • Ana Bukovec (OGP Straža)
 • Makše Tomaž, ml.(Sektor Stopiče)
 • Malnar Robert (Sektor Brusnice)
 • Pajk Matjaž (OGP Šmarjeta)  
                                                              
 
Komisija za članice: (2013-2018)
 • Goršin Martina (Sektor Brusnice), predsednica komisije
 • Blatnik Melita (OGP Škocjan),
 • Blatnik Vesna (OGP Dol. Toplice),
 • Butara Alenka (Sektor Novo mesto),
 • Hribar Tatjana (OGP Šmarjeta),
 • Krevs  Erika (OGP Mirna Peč),
 • Rkman Damjana (Sektor Stopiče),
 • Sajevic Terezija (OGP Žužemberk),
 • Marija Košir (OGP Straža).

   

Komisija za veterane: (2013-2018)                                                        

 • Ivnik Franc (Sektor Novo mesto), predsednik komisije
 • Kocjan Jože (OGP Škocjan),
 • Krevs Mirko (OGP Mirna Peč),
 • Nose Franc (sektor Brusnice),                                                  
 • Ovniček Marija (Sektor Stopiče),
 • Šiška Metod (OGP Dol. Toplice),
 • Štravs Franc (OGP Žužemberk),
 • Zalar Franc ( OGP Šmarjeta).

  

 Komisija za tekmovanje:

 • Pajk Milan -  predsednik
 • Pate Andrej
 • Brulc Anton
 • Zupančič Jože
 • Avguštin Marko
 • Nahtigal Marjan
 • Juršič Andrej

Komisija za praktično usposabljanje:

 • Janežič Robert - predsedik
 • Udovč Jože
 • Kužnik Klemen
 • Gornik Janez
 • Sajevic Daniel

 

Komisija za izobraževanje: 

 • Grgovič Andrej -  predsednik
 • Filipič Mihael
 • Gornik Janez
 • Vene Silvo
 • Lavrič Jože ml.
 • Pust Irena

 

Komisija za informatiko: 

 • Kapš Andrej
 • Filipič Mateja
 • Mlakar Klemen

 

Komisija za priznanja in odlikovanja: 

 • Metod Blatnik, predsednik komisije,
 • Andrej pate, član komisije,
 • Martin Krevs, član komisije. 

 

 

Poleg naštetih stalnih komisij, Upravni odbor GZ Novo mesto na svoji seji v predvolilnem letu imenuje kandidacijsko komisijo, ki  pripravi razpis in gradivo za sprejem predlogov kandidatov za organe in funkcionarje zveze v mandatnem odbobju, torej za predsednika, poveljnika ter člane UO in komisij. Ta komisija se ravna po ravilniku, ki ga sprejme Upravni odbor GZ Novo mesto. Enako Upravni odbor na seji tik pred volilno skupščino imenuje volilno komisijo, ki neposredno na Skupščini GZ Novo mesto izvede volitve v skladu s poslovnikom o delu Skupščine Gasilske zveze Novo mesto.

 
 
23/05/2013


 

 
Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto