Advertisement
Domov arrow O nas arrow Organi GZ
Organi zveze PDF Natisni E-pošta
 

Organi upravljanja GZ so organi in funkcionarji Gasilske zveze Novo mesto:

 1) Organi so:

 • Skupščina, 
 • Upravni odbor,
 • Poveljstvo,
 • Nadzorni odbor.
2) Funkcionarja sta:
 
 • Predsedik GZ, 
 • Poveljnik GZ.

 
Mandat organov GZ je pet let.  
V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni
sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve.

 

Člani Upravnega odbora GZ Novo mesto za mandat 2018 do 2023:

 

 • Fikret Fejzić, predsednik GZNM
 • Andrej Grgovič,  poveljnik GZNM
 • Franc Anderlič, Zbure
 • Milan Pajk, OGP Šmarjeta
 • Robert Janežič, Škocjan
 • Silvo Vene, OGP Škocjan
 • Jože Kapš, Dol. Toplice
 • Muška Bogdan, OGP Dol. Toplice
 • Anton Strajnar. Globodol
 • Marjan Jankelj, OGP Mirna Peč
 • Primož Pavček, Dolenja Straža
 • Jure Novak, OGP Straža
 • Tomaž Obšteter, Dvor
 • Boris Sajevic, OGP Žužemberk
 • Matjaž Kavšek, OGP Novo mesto
 • Bojan Deželan, Brusnice - sektor Brusnice
 • Andrej Pate, Kamence - sektor Novo mesto
 • Uroš Rajar, Stranska vas - sektor Stopiče
 
Poveljstvo GZ Novo mesto za mandat 2018 do 2023:
 • Andrej Grgovič, GPO Novo mesto, poveljnik GZNM
 • Milan Pajk, GPO Šmarješke Toplice
 • Silvo Vene, GPO Škocjan
 • Muška Bogdan, GPO Dol. Toplice
 • Marjan Jankelj, GPO Mirna Peč
 • Pavček Primož, GPO Straža
 • Boris Sajevic, GPO Žužemberk
 • Matjaž Kavšek, GPO Novo mesto

Člani Nadzornega odbora za mandat 2018 do 2023:
 
 • Martin Blažič, Ždinja vas - predsednik nadzornega odbora
 • Edo Drobnič, Straža - član
 • Jože Zupančič, Škocjan - član

Člani mladinske komisije za mandat 2018 do 2023:
 • Katarinca Pečak, Dolenjske Toplice, predsednica mladinske komisije
 • Mirjam Andrejčič, Dvor
 • Petra Blatnik, Grmovlje
 • Andreja Bobnar, Prečna
 • Ana Bukovec, Vavta vas
 • Nejc Ilar, Stranska vas
 • Klavdija Kovačič, Mirna Peč
 • Danilo Malnar, Gabrje
 • Nina Zoran, Zbure 
 
Člani komisije za članice za mandat 2018 do 2023: 
 
 • Melita Blatnik, Grmovlje, predsednica komisije za članice
 • Vladka Gazvoda, Bela Cerkev
 • Urška Jakše, Dolenja Straža
 • Marjana Jerman, Otočec
 • Jožica Kavšek, Smolenja vas
 • Draga Muška, Dolenjske Toplice
 • Mojca Rezelj, Hmeljčič
 • Damjana Rkman, Stranska vas
 • Terezija Sajevic, Žužemberk

Člani veteranske komisije za mandat 2018 do 2023:
 
 • Janez Gornik, Novo mesto, predsednik veteranske komisije
 • Jože Dulc, Dobrava
 • Martin Janc, Brusnice
 • Majda Ovniček, Dolž
 • Stane Pirc, Dolenja Straža
 • Martin Potočar, Mirna Peč
 • Metod Šiška, Dolenjske Toplice
 • Franc Štravs, Ajdovec
 • Rafael Zupan, Šmarjeta
 


 
Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto