Advertisement
Domov
SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKE OPREME 2017-2018 PDF Natisni E-pošta

 

Spoštovani,

 Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 17/2018 dne 16.3.2018 - razglasni del.

 Priloge k razpisu za leto 2018:

priloga 1: Seznam tipizirane opreme

priloga 2: Življenjska doba

priloga 3: Vrstni red nabave vozil

priloga 4: Koeficient razvitosti občin 2018/2019

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana« do vključno 7. 5. 2018. 

 POMEMBNO:

V kolikor boste do konca obdobja nabave (30.4.2018) še izvajali nabave opreme, vloge v Vulkanu do takrat ne smete zaključiti, ker jo je možno poslati po Vulkanu samo enkrat. Vlogo PGD mora obvezno potrditi tudi GZ, sicer tudi tiskanje ni možno.
Pred kreiranjem vloge na razpis (oprema/sofinanciranje) morate vnesti opremo (oprema/urejanje/nov) pod pravimi šiframi (šifre preverite na obrazcih 4a, 4b, 4c na znaku: ?)

Po vnosu opreme in pred kreiranjem vloge tudi preverite v obrazcih 4a, 4b oz. 4c, če je oprema pravilno vnesena in prikazana z vsemi zahtevanimi podatki (v obrazcih ne sme biti zvezdic, ki javljajo pomanjkljivost in omogočeno mora biti tiskanje obrazcev). Ti obrazci so tudi eni izmed obveznih prilog k vlogi.

Preden vlogo zaključite, ažurirajte tudi podatke v Vulkanu (TRR račun, zastopnika-predsednika…).

 

   Gasilski pozdrav
GZ Novo mesto, Polona Strajnar

 

 
< Nazaj   Naprej >
Gasilska zveza Novo mesto
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto